1-р шат: “ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН” ХӨТӨЛБӨР /OSH Specialist program/

ХАБЭА-н мэргэжилтнүүд нь ХАБЭА-н менежерүүдэд туслах, ажил олгогчоос тодорхойлж өгсөн бусад үүрэг даалгавруудыг биелүүлэхэд хэрэгтэй мэдлэг, ур чадвар байгаа эсэхдээ итгэлтэй байхын тулд сайтар сургагдсан байх шаардлагатай. Энэхүү хөтөлбөр нь ХАБЭА-н ажилтан, зохион байгуулагч болон ХАБЭА-н хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал хариуцсан бусад ажилтнуудад зориулагдсан болно. Гол зорилго нь үр дүнтэй аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг олгоход оршино. МУ-ын ХАБЭА-н тухай хууль, тогтоомжийн талаар товч мэдээлэл авна.
· 02/17/2021

Курсийн Агуулга

Бүгдийг дэлгэх

Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд

+9 Бүртгүүлсэн
Бүртгэлгүй байна
Үнэ: 320,000

Курс Includes

  • 9 Хичээлүүд
  • 60 Бүлэг
  • 58 Шалгалтууд