БИДНИЙ УРИА: ДЭЛХИЙН БОЛОВСРОЛЫГ МОНГОЛД!

ХАБЭА-Н” ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ПЛАТФОРМ

Та хаанаас ч, хэзээ ч ХАБЭА-д 100% цахимаар суралцах
боломжтой боллоо!

Бидэнтэй холбогдох

ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх Олон улсын гэрчилгээтэй 6 шатлалт хөтөлбөр

Сургалтын 6 хөтөлбөр, санал болгож буй шатлалаар

6-р шат ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтан

935,000 төг
(1-5 шатлалд суусан бол 245000 төг)
(6-р шатлалд шууд хамрагдах 20% хөнгөлөлт)

1-р шат ХАБЭА-н мэргэжилтэн

2-р шат ХАБЭА-н менежер

280,000 төг
(1-р шатлалд суусан бол 210,000 төг)

3-р шат ХАБЭА-н
сургагч

280,000 төг
(1-2-р шатлалд суусан бол 175,000 төг)

4-р шат ХАБЭА-н зөвлөлийн гишүүн

280,000 төг
(1-3-р шатлалд суусан бол 350,000 төг + гэрчилгээний төлбөр)

5-р шат ХАБЭА-н супервайзер

280,000 төг
(1-4-р шатлалд суусан бол гэрчилгээний төлбөр)

Цахим сургалтын зөвлөмж

Санамж: Бид энэхүү мэргэшүүлэх Олон Улсын сургалтаа 100% онлайн, 50% онлайн+50% танхимын, 100% танхимын гэсэн 3 хэлбэрээр цаашид явуулах бөгөөд 100% онлайн сургалтуудад зөвхөн ОШАкадемийн ОУ-ын гэрчилгээ олгогдоно. Харин бусад хоёр хэлбэрийн сургалтанд ХАБЭМ төвөөс олгох 124 цагийн гэрчилгээ нэмж олгогдох болохыг анхаарна уу.

Суралцагчдын сэтгэгдэл