Test course

“Сургагчийг сургах” хөтөлбөр нь ХАБЭА-н сургалтыг ажилтнууддаа зориулан зохион байгуулахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг суралцагсдад олгоно. Хөтөлбөрийн төгсгөлд суралцагсад сургалтын хөтөлбөрийн шаардлага, сайжруулалт, танилцуулга хичээл /presentation/ болон ХАБЭА-н бусад олон төрлийн мэдлэгийг эзэмшинэ.
· 03/29/2023

Курсийн Агуулга

Бүгдийг дэлгэх
Хичээл Агуулга
0% Биелэлт 0/1 Steps
Бүртгэлгүй байна
Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид

Курс Includes

  • 1 Хичээл
  • 1 Сэдэв