6-р шат ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтны хөтөлбөр/5

“Сургагчийг сургах” хөтөлбөр нь ХАБЭА-н сургалтыг ажилтнууддаа зориулан зохион байгуулахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг суралцагсдад олгоно. Хөтөлбөрийн төгсгөлд суралцагсад сургалтын хөтөлбөрийн шаардлага, сайжруулалт, танилцуулга хичээл /presentation/ болон ХАБЭА-н бусад олон төрлийн мэдлэгийг эзэмшинэ.
· 04/21/2023

Курсийн Агуулга

Бүгдийг дэлгэх
Бүртгэлгүй байна
Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид

Курс Includes

  • 14 Хичээлүүд
  • 44 Бүлэг
  • 33 Шалгалтууд