6-р шат: ХАБЭА-Н МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН

“Сургагчийг сургах” хөтөлбөр нь ХАБЭА-н сургалтыг ажилтнууддаа зориулан зохион байгуулахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг суралцагсдад олгоно. Хөтөлбөрийн төгсгөлд суралцагсад сургалтын хөтөлбөрийн шаардлага, сайжруулалт, танилцуулга хичээл /presentation/ болон ХАБЭА-н бусад олон төрлийн мэдлэгийг эзэмшинэ.
· 02/28/2021

Курс Content

Дэлгэрэнгүй харах
Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд
1 of 2
+80 Бүртгүүлсэн
Бүртгэлгүй байна
Үнэ: 935,000

Курс Includes

  • 34 Хичээлүүд
  • 184 Бүлэг
  • 174 Шалгалтууд