4-р шат: ХАБЭА-Н ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

“Сургагчийг сургах” хөтөлбөр нь ХАБЭА-н сургалтыг ажилтнууддаа зориулан зохион байгуулахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг суралцагсдад олгоно. Хөтөлбөрийн төгсгөлд суралцагсад сургалтын хөтөлбөрийн шаардлага, сайжруулалт, танилцуулга хичээл /presentation/ болон ХАБЭА-н бусад олон төрлийн мэдлэгийг эзэмшинэ.
· 02/28/2021

Курс Content

Дэлгэрэнгүй харах
Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд
Бүртгэлгүй байна
Үнэ: 280,000

Курс Includes

  • 7 Хичээлүүд
  • 50 Бүлэг
  • 49 Шалгалтууд