Нийт ажилтны сургалт

· 04/21/2021

Курсийн Агуулга

Бүгдийг дэлгэх

Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд

+198 Бүртгүүлсэн
Бүртгэлгүй байна
Зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид

Курс Includes

  • 11 Хичээлүүд
  • 4 Бүлэг
  • 11 Шалгалтууд