Буцах

6-р шат: ХАБЭА-Н МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН

0% Биелэлт
0/0 Steps
 1. Хөтөлбөрийн хүрээнд заагдах курс хичээлүүд

  Курс OSHA700: Аюулгүй байдлын удирдлагын танилцуулга
  9 Бүлэг
  |
  9 Шалгалтууд
 2. Курс OSHA701: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах нь
  7 Бүлэг
  |
  6 Шалгалтууд
 3. Курс OSHA702: Үйлдвэрлэлийн ослыг үр дүнтэй судлах нь
  9 Бүлэг
  |
  9 Шалгалтууд
 4. Курс OSHA 703: ХАБЭА-н сургалтын танилцуулга
  8 Бүлэг
  |
  9 Шалгалтууд
 5. Курс OSHA704: Аюулын шинжилгээ ба хяналт
  7 Бүлэг
  |
  7 Шалгалтууд
 6. Курс OSHA705: Аюулыг мэдээлэх хөтөлбөр
  6 Бүлэг
  |
  6 Шалгалтууд
 7. Курс OSHA706: Ажлын аюулыг шинжлэх нь
  6 Бүлэг
  |
  6 Шалгалтууд
 8. Курс OSHA707: Аюулгүй байдлын зөвлөлийг үр дүнтэй хуралдуулах нь
  8 Бүлэг
  |
  8 Шалгалтууд
 9. Курс OSHA709: Хувийн хамгаалах хэрэгсэл
  8 Бүлэг
  |
  8 Шалгалтууд
 10. Курс OSHA710: Аюултай энергийн хяналт (Цоожлох/Пайзлах систем)
  9 Бүлэг
  |
  9 Шалгалтууд
 11. Курс OSHA711: Эргономикийн танилцуулга
  6 Бүлэг
  |
  6 Шалгалтууд
 12. Курс OSHA712: Аюулгүй байдлын манлайлал
  7 Бүлэг
  |
  7 Шалгалтууд
 13. Курс OSHA713: Хязгаарлагдмал орчны хөтөлбөр
  10 Бүлэг
  |
  10 Шалгалтууд
 14. Курс OSHA714: Уналтаас хамгаалах хөтөлбөр
  10 Бүлэг
  |
  10 Шалгалтууд
 15. Курс OSHA715: Цахилгааны аюулгүй байдлын үндэс
  9 Бүлэг
  |
  9 Шалгалтууд
 16. Курс OSHA716: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог үнэлэх нь
  5 Бүлэг
  |
  5 Шалгалтууд
 17. Курс OSHA717: Онцгой байдлын төлөвлөгөө
  6 Бүлэг
  |
  6 Шалгалтууд
 18. Курс OSHA718: Галаас хамгаалах төлөвлөгөө
  9 Бүлэг
  |
  9 Шалгалтууд
 19. Курс OSHA719: Авто хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлага
  7 Бүлэг
  |
  8 Шалгалтууд
 20. Курс OSHA721: ХАБЭА-н сургалтыг бий болгох нь
  6 Бүлэг
  |
  6 Шалгалтууд
 21. Курс OSHA722: Эргономикийн хөтөлбөрийн удирдлага
  8 Бүлэг
  |
  8 Шалгалтууд
 22. Курс OSHA723: ХАБЭА-н сургалт явуулах
  7 Бүлэг
  |
  7 Шалгалтууд
 23. Курс MN001: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн тухай хууль, тогтоомж (1)
  1 Сэдэв
 24. Курс MN001: МУ-ын ХАБЭА-н хууль тогтоомж (1)
  1 Сэдэв
  |
  1 Шалгалт
 25. Курс MN001.1: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн тухай хууль, тогтоомж (1)
  1 Сэдэв
  |
  1 Шалгалт
 26. Курс MN002: Хөдөлмөрийн нөхцөл
  3 Бүлэг
  |
  1 Шалгалт
 27. Курс MN002:1 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
  5 Бүлэг
 28. Курс MN003 : Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
  4 Бүлэг
  |
  1 Шалгалт
 29. Курс MN004: Өндөр эрсдэлтэй ажлын ХАБ(МТТ, хязгаарлагдмал орчин, ДХСАА Материал гэх мэт)
  2 Бүлэг
  |
  2 Шалгалтууд
 30. Бие даалт
  1.1 Бие даалт: ААШ-ний маягт
 31. 1.2 Бие даалт: Эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө
 32. 2.1 Бие даалт: ХНҮ-ний маягт
 33. 2.2 Бие даалт: ХНХАНГАХ төлөвлөгөө
 34. 3. ҮО-н бие даалт