СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР СОНГОХ

Судлаж буй курс хичээл бүр модульчилсан хөтөлбөртэй ба нэг курс нь дотроо 4-10 модульт хичээлтэй, модуль тус бүрийн ард өөрийгөө сорих тест бий. Төгсөлтийн шалгалтын хувьд, хичээлээр үзэж судалсан курсуудыг ойлгосон байдлыг тань хэмжих зорилгоор Курс хичээл тус бүрт товч шалгалт авна. Шалгалт нь олон сонголттой тест болон гараар бөглөж бичих хэсгүүдээс бүрдэнэ. Шалгалт тус бүрт 70%-с дээш үнэлгээтэй тэнцсэн хүмүүст Гэрчилгээ олгох ба гэрчилгээ нь сургалтыг төгссөнөөс хойш 7-10 ажлын өдөрт АНУ-с шуудангаар ирнэ. Суралцагч цахим гэрчилгээ авч болно.
Гэрчилгээ нь таны судалсан курс ба хөтөлбөр тус бүрээр ирэх боломжтой бөгөөд дараалан судалсан курсуудын бүх мэдээлэл хамгийн сүүлд авсан гэрчилгээнд нэгтгэгдэн бичигдэнэ. Тухайлбал, та “ХАБЭА-н мэргэжилтэн”-ий хөтөлбөрт хамрагдаж төгссөний дараа “ХАБЭА-н зөвлөлийн дарга ба гишүүн”-ий хөтөлбөрт хамрагдвал, сүүлийн гэрчилгээний дүнгийн хавсралтанд энэ 2 хөтөлбөрийн бүх курсуудын дүн бичигдэнэ. Ингэснээр, та бүх цуврал 6 хөтөлбөрийг төгссөний дараа нийт “132-цагийн ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан” гэрчилгээг хүлээн авна гэсэн үг юм.