Төлбөр төлж, бүртгэл баталгаажуулах

Цахим сургалтын төлбөрийн мэдээллийг доорхи хүснэгтэд орууллаа. Энэхүү төлбөр нь танхимын сургалтын төлбөрөөс даруй 50% хүртэл хямд байна. Суралцагч сургалтын төлбөрөө Голомт банкин дахь МХААЭАМХ-н дансаар сургалт эхлэхээс өмнө шилжүүлсэн байна:
Дансны нэр – “МХААЭАМХ ТББ,
Дансны дугаар: 1105058738
.
Төлбөрөө сургалтын төв дээр биечлэн ирж бэлнээр төлж болно. Сургалтын төлбөр төлснөөр сургалтын бүртгэл баталгаажина. Сургалтын төлбөр төлсөн баримтаа training@oshmi.mn, assistant@oshmi.mn хаягуудруу явуулна.