Сургалтын системд нэвтрэх

ОШМИ-н сургалтын ажилтан нь төлбөрийн мэдээлэлд үндэслэн сургалтын сургалтын цахим системд нэвтрэх холбоос болон нууц үгийг суралцагчид илгээнэ. Суралцагч ирсэн холбоосоор орж өөрийн цээж зураг, иргэний үнэмлэхний зураг зэргийг системд оруулах эсвэл training@oshmi.mn, assistant@oshmi.mn хаягуудаар сургалтын нэгжид илгээнэ. Суралцагчид сургалтын системд нэвтрэх нэр, нууц үг өгснөөс хойш 1 сарын хугацаанд тухайн сургалтын систем нь идэвхитэй байна. Энэ хугацаанд суралцагч сургалтаа үзэж дуусгасан байх ёстой болно.