Оюуны өмчийн гэрчилгээ

ОШМИ Группийн харьяа Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл Ахуйн Менежментийн Хүрээлэн нь АНУ-ын ОШАкадемийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг Монгол улсад явуулах онцгой эрхтэй байгууллага бөгөөд сургалтанд ашиглагддаг 30 гаруй курс хичээлийн гарын авлагыг орчуулж, Монгол Улсын хууль тогтоомж, стандарттай  уялдуулан сайжруулсан юм.
Бид эдгээр бүтээлийг Монгол улсад ашиглах эрхээ хуулийн хүрээнд баталгаажуулж Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын Даргын 2013 оны 9 сарын 16-ны өдрийн 94 тоот тушаалаар бүтээл тус бүрд зохиогчийн эрхээ гэрчилгээжүүлсэн болно.