ХАБЭА-н мэргэшүүлэх ОУ-н сургалт ордог
багш нар

Д. Батбаатар

ОШМИ сургалтын төвийн ахлах багш

Д. Төгссайхан

ОШМИ сургалтын төвийн ахлах багш

Х.Эрдэмбилэг

ОШМИ сургалтын төвийн багш

С.Марал

ОШМИ сургалтын төвийн багш

П. Энх-Оюун

ОШМИ сургалтын төвийн багш

Ц.Оюунболор

ОШМИ сургалтын төвийн багш

Ч. Бужинлхам

ОШМИ сургалтын төвийн багш