Буцах

“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн хичээлийн Мэдлэг сорих шалгалтын асуулт

0% Биелэлт
0/0 Steps
Шалгалт 1 of 0

“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн хичээлийн Мэдлэг сорих шалгалтын асуулт

10/11/2022