https://safety.edu.mn

Та хаанаас ч, хэзээ ч ХАБЭА-д 100% цахимаар суралцах боломжтой боллоо!

mouse

Дэлхийн боловсролыг Монголд

ХАБЭА-н Мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх Олон Улсын Гэрчилгээтэй 6 шатлалт хөтөлбөр

Сургалтын 6 хөтөлбөр, санал болгож буй шатлалаар

Сургалтанд бүртгүүлэх

Цахим сургалтын зөвлөмж: Үзэх     Унших

Санамж: Бид энэхүү мэргэшүүлэх Олон Улсын сургалтаа 100% онлайн, 50% онлайн+50% танхимын, 100% танхимын гэсэн 3 хэлбэрээр цаашид явуулах бөгөөд 100% онлайн сургалтуудад зөвхөн ОШАкадемийн ОУ-ын гэрчилгээ олгогдоно. Харин бусад хоёр хэлбэрийн сургалтанд ХАБЭМ төвөөс олгох 124 цагийн гэрчилгээ нэмж олгогдох болохыг анхаарна уу. Баярлалаа

Суралцагчдын сэтгэгдэл